Naar summacollege.nl?

deze website is gericht op werknemers en werkgevers.
Ben je scholier of student (vo/mbo/hbo), ga dan naar summacollege.nl

SUBSIDIES EN REGELINGEN

Subsidies en regelingen

Als werkgever kun je voordelig scholen dankzij diverse financiële regelingen. Zo wordt het nog aantrekkelijker om je medewerkers een opleiding, cursus of training van Summa & Bedrijf te laten volgen!

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB ondersteunt leerbedrijven en scholen bij het opleiden van vakmensen in de praktijk. Op de website vind je een overzicht van beschikbare subsidies en fondsen. SBB is ook verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven.
website SBB 

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

De Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg stimuleert werkgevers om studenten een praktijkleerplaats en/of werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die je maakt om leerlingen te begeleiden.
website Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O) van brancheorganisaties maken het met onder meer subsidies mogelijk dat je kunt investeren in de ontwikkeling van je medewerkers.
website Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
website A+O Metalektro
website Stichting OOM

Leerwerkloket

Op de site van het Leerwerkloket vind je een compleet overzicht van alle subsidies en fiscale voordelen. Het Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
website Leerwerkloket

SLIM: Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.
website Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb

Tel mee met Taal subsidieregeling

Via de regeling Tel mee met Taal kunnen bedrijven zich aanmelden voor subsidie op taaltrainingen. Jaarlijks is deze subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Bedrijven kunnen zo investeren in basisvaardigheden – taal, rekenen en werken op de computer – op de werkvloer.
website Tel mee met Taal

STAP-regeling

Je kunt van de overheid één keer per jaar maximaal 1.000 euro subsidie krijgen voor een opleiding, cursus of training. Deze subsidie heet STAP, dat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.
Lees meer over STAP

Brabant Leert

Nieuwe technologieën veranderen onze wereld en het werk dat we doen. Maar ook maatschappelijke veranderingen als de vergrijzing, klimaatverandering en toenemende mobiliteit zorgen voor andere behoeftes vanuit de maatschappij. Sommige banen veranderen of verdwijnen misschien wel helemaal. Tegelijkertijd ontstaan er ook weer helemaal nieuwe banen.

Brabant Leert help jou als Brabantse werkende of werkzoekende die wil om- of bijscholen hierop voor te bereiden. Dat doen we met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Noord-Brabant.
Website Brabant Leert

Deel deze pagina:

x

Meld je aan voor de Summa & Bedrijf nieuwsbrief

Aanmelden