Naar summacollege.nl?

deze website is gericht op werknemers en werkgevers.
Ben je scholier of student (vo/mbo/hbo), ga dan naar summacollege.nl

Disclaimer

Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over Summa & Bedrijf op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken.

Inhoud
Het Summa College besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op zijn websites. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Het Summa College behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Het Summa College kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de (directe of indirecte) gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Summa College sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Het Summa College aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het Summa College worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen.

Auteursrechten
Op deze website geldt een auteursrecht van het Summa College. Het is verboden om zonder toestemming van het Summa College informatie te verveelvoudigen, bewerken, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Het Summa College respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat u recht kunt doen gelden op één van de teksten of illustraties zoals gepubliceerd op www.summaenbedrijf.nl, dan kunt u contact opnemen met:

Summa College
Dienst M&C
Postbus 6101
5600 HC  Eindhoven

x

Meld je aan voor de Summa & Bedrijf nieuwsbrief

Aanmelden