Naar summacollege.nl?

deze website is gericht op werknemers en werkgevers.
Ben je scholier of student (vo/mbo/hbo), ga dan naar summacollege.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw gegevens zijn beschermd. Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken gebruikt het Summa College de door u verstrekte persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het Summa College verwerkt persoonsgevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens verwerkt worden,  hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn wanneer u gebruikt maakt van deze website. We vinden het erg belangrijk dat uw privacy wordt beschermd. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring legt uit hoe het Summa College informatie gebruikt en beschermt welke u verstrekt aan het Summa College. Wanneer u wordt gevraagd om bepaalde informatie te geven waarmee u geïdentificeerd kunt worden dan kunt u ervan uitgaan dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De privacyverklaring van het Summa College kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder staat voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn:

onderhouden van contacten met o.a. (potentiële) studenten, (potentiële) werknemers, klanten en geïnteresseerden;
communicatie via social media;
interne dossiers (o.a. voor inschrijving);
verbeteren van onze opleidingen en dienstverlening;
Periodiek benaderen voor marketingdoeleinden, per e-mail, telefoon of post.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

personalia zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, burgerservicenummer en e-mailadres;
technische gegevens, zoals het IP-adres en het klik- en surfgedrag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Het Summa College verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties wanneer dit nodig is om een wet of publieke taak uit te voeren. Het Summa College toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

Beveiliging
Wij vinden het erg belangrijk dat de door u gegeven informatie beschermd wordt. Om te voorkomen dat er ongeautoriseerde toegang verschaft wordt of informatie verspreid wordt, hebben wij passende fysieke en elektronische procedures om de informatie welke wij online verzamelen te beveiligen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Het Summa College bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Webanalyse & cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookiebot

Deze website maakt gebruik van Cookiebot. Via deze plug-in krijgt u een actueel overzicht van de gebruikte cookies op deze website. Als bezoeker kunt u aangeven welke cookiecategorieën u toestaat. Vervolgens kunt u deze site met de door u geselecteerde cookies bezoeken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers deze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Online advertenties

Deze site maakt o.a. gebruik van Google Display, AdWords, Facebook en Instagram om gerichte en relevante advertenties te tonen. Hiervoor wordt bezoek aan de publieke pagina’s van onze website anoniem geregistreerd om zo relevante advertenties te kunnen tonen, bijvoorbeeld via re-marketing. De informatie kan door deze bedrijven verstuurde en opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Ze kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze bedrijven verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code kan cookies plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, AddThis en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij maken u erop attent dat wanneer u onze website heeft verlaten, wij geen enkele controle hebben over de website waar u naar doorgeklikt heeft. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beveiliging en privacy van welke informatie dan ook welke u verstrekt tijdens uw bezoek aan een andere website. Andere websites vallen ook niet onder deze privacyverklaring. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie en adviseren u om de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Uw rechten
Inzage, correctie, verwijdering en verzet

U kunt het Summa College verzoeken om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook is het mogelijk verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan. Met het inzagerecht kunt u een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens het Summa College verwerkt. Het correctierecht geeft u de mogelijkheid om onjuiste en onvolledige gegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kunt u ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Met het recht op verzet kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beëindigen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen. Wij zullen uw verzoek vervolgens beoordelen. Binnen acht weken sturen wij u een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar onderstaand adres. U ontvangt uw kopie van het legitimatiebewijs retour. Indien van toepassing, hebben wij een kopie nodig van een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt, zoals een paspoort, trouwboekje of rechterlijk vonnis.

Summa College
t.a.v. Privacy officer
Postbus 6101
5600 HC Eindhoven

Heeft u een klacht?

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Summa College, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat het Summa College niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. Gebruik in dat geval het klachtenformulier op onze website. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat u zelf kunt doen
Wij adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en gegevens niet openbaar te delen.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming
Het Summa College heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen het Summa College in overeenstemming zijn met de wet. De functionaris is per e-mail (fg@summacollege.nl) en telefoon (040 269 40 36) bereikbaar.

x

Meld je aan voor de Summa & Bedrijf nieuwsbrief

Aanmelden