Naar summacollege.nl?

deze website is gericht op werknemers en werkgevers.
Ben je scholier of student (vo/mbo/hbo), ga dan naar summacollege.nl

Laaggeletterdheid Eindhoven

Miljoenen voor aanpak laaggeletterdheid Eindhoven

Nieuw initiatief voor arbeidsparticipatie

De Rijksoverheid heeft Zuidoost-Brabant gevraagd als een van de twee proefgebieden voor innovatieve scholing van laagopgeleiden en laaggeletterden. De regio speelde zich in de kijker door de succesvolle aanpak op dit gebied van onder meer Taalkracht. Deze instelling, onderdeel van Summa College, gaat de komende twee jaar in nauw overleg en samenwerking met onder meer regiogemeenten, UWV en het bedrijfsleven in regio Brainport Eindhoven minimaal 200 personen opleiden.

De gedachte achter de regeling LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden is dat inwoners uit regio Eindhoven, die nu nog weinig perspectief hebben, na de opleiding kunnen doorstromen naar werk of beter in staat zijn hun werk te behouden. Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken nu nog nauwelijks gebruik van mogelijkheden om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hierdoor kunnen ze niet goed meekomen met sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut.

Het Nationaal Groeifonds, een initiatief van de overheid, heeft voor het hele programma in totaal 52 miljoen euro uitgetrokken. Er zijn twee pilotregio’s in Nederland aangewezen voor de komende twee jaar: Zuidoost-Brabant en Twente. Eindhoven en omgeving krijgt 2,3 miljoen euro voor het uitvoeren van de proef in 2023 en 2024.

Laaggeletterdheid Eindhoven

Gemeente Eindhoven is aangewezen als aanspreekpunt voor de pilot, de uitvoering komt voor rekening van Taalkracht, een onderdeel van Summa College gespecialiseerd in de aanpak van laaggeletterdheid. Eindhoven werkt in het Stadsplan Laaggeletterdheid de afgelopen jaren succesvol samen met bedrijfsleven, woningcorporaties, bibliotheek, onderwijs en andere instellingen en heeft daarmee een heel groot bereik.

“Zuidoost-Brabant is gevraagd als proefgebied, omdat we hier al nauw samenwerken op dit gebied”, zegt teamleider Maarten van Ham van Taalkracht. “Zo werkt de regio samen bij de Achthonderd (een project voor inwoners zonder startkwalificaties op de arbeidsmarkt) en is er een uitgebreid beleid voor de aanpak van laaggeletterdheid Eindhoven.” In het kader van LLO Collectief wordt uitgebreid ingezet op basis- en vakvaardigheden van de deelnemers.

Wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs, Brainport, economie) is blij met de miljoenensubsidie. “Iedereen, jong en oud, verdient de kans om mee te doen in de samenleving, talenten te ontplooien en het maximale uit zichzelf te halen. Basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven, zijn hiervoor van groot belang. Maar helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met het Stadsplan laaggeletterdheid Eindhoven liepen we al voorop in Nederland. En met deze subsidie vanuit het Rijk slaan we daarbovenop nog eens twee vliegen in één klap. We bieden onze inwoners in de regio een helpende hand om hun basisvaardigheden te vergroten en meer vertrouwen te krijgen, maar tegelijkertijd kunnen ze zichzelf ook doorontwikkelen richting werk dat bij hun talent past. En dat recht heeft iedereen.”

Nieuwe onderwijsconcepten

In het kader van LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden wordt ingezet op innovatieve, nieuwe onderwijsconcepten. Van Ham: “We kijken naar kansrijke beroepen in Zuidoost-Brabant en scholen kort-cyclisch. Zo kan ik me goed voorstellen dat we in nauwe samenwerking met de collega’s van het Summa College een cursus lassen gaan geven in combinatie met basisvaardigheden. De kandidaten die dat succesvol afronden, behouden of krijgen een betere positie op de arbeidsmarkt. Ze zouden zo makkelijker doorstromen naar bijvoorbeeld een zogeheten bbl-opleiding, waarbij ze tegelijk werken en leren.”

Kijk voor meer informatie op Taalkracht.nl
Bouwen & Wonen - Summa & Bedrijf

Deel deze pagina:

x

Meld je aan voor de Summa & Bedrijf nieuwsbrief

Aanmelden