Naar summacollege.nl?

deze website is gericht op werknemers en werkgevers.
Ben je scholier of student (vo/mbo/hbo), ga dan naar summacollege.nl

Summa & Bedrijf - Wet ikk - cursus lezen 3f
Bereid je voor op de wet IKK met onze cursussen en toetsen

Cursussen voor de kinderopvang
(Wet IKK)

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). Deze kwaliteitseisen gelden vanaf 1 januari 2025.

Medewerkers in de kinderopvang en bso moeten kunnen aantonen dat ze:

  • specifiek geschoold zijn voor het werken met baby’s.
  • de mondelinge taalvaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Luisteren op taalniveau 3F beheersen. Voor medewerkers in de voorschoolse opvang (VE) geldt bovendien de eis dat zij de taalvaardigheid Lezen op 3F aantoonbaar beheersen.

Summa & Bedrijf helpt je bij het voldoen aan de wet IKK met een pakket aan toetsen en cursussen.

IKK eis: werken met baby's/peuters

Om je voor te bereiden op de scholingseis voor het werken met baby’s/peuters hebben we de volgende cursussen:

Babyspecialist
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met:

Karin van Weert
Telefoon:  06 31 67 54 52
E-mail: karin.vanweert@summaenbedrijf.nl

Werken met baby's

IKK eis: taalniveau

Summa & Bedrijf neemt toetsen af die gericht zijn op het voldoen aan de taaleis van de wet IKK. Met 4 toetsen stellen we vast of medewerkers het gewenste taalniveau 3F hebben:

Voorbereiding

Wij adviseren ter voorbereiding op de taaltoetsen een webinar te volgen waarin je leert hoe het afleggen van een toetsen het zijn werk gaat. Er zijn twee webinars:

Online taalcursussen 3F

Wanneer (een update van de) taalkennis gewenst is kun je daarvoor een van de volgende cursussen volgen:

Wij adviseren om eerst de voorbereidende webinars te volgen en de taaltoetsen te doen . Op basis van het resultaat daarvan kunnen we beslissen of een taalcursus voor jou zinvol is. Deze taalcursussen gaan uit van een 2F niveau. Als uit de taaltoetsen blijkt dat jouw taalniveau nog niet op 2F zit, dan kijken we samen met jou naar de mogelijkheden.

Meer weten of aanmelden?

Neem voor meer informatie contact op met:

Cor Haverkamp
Telefoon:  06 81 90 64 81
E-mail: cor.haverkamp@summacollege.nl

Omgaan met kinderen met een andere moedertaal

Deel deze pagina:

x

Meld je aan voor de Summa & Bedrijf nieuwsbrief

Aanmelden