Naar summacollege.nl?

deze website is gericht op werknemers en werkgevers.
Ben je scholier of student (vo/mbo/hbo), ga dan naar summacollege.nl

Bbl-plus traject: praktisch opgeleid bij Summa Techniek

Naar de opleidingen

Bbl-plus traject: praktisch opgeleid bij Summa Techniek

Veel werknemers in de Brainportregio hebben het vak geleerd in de bedrijfsscholen van Philips en DAF. Kenmerkend was de directe koppeling van theoretische kennis aan praktische vaardigheden. Het bbl-plus traject van Summa Techniek werkt precies zo.

Dat betekent dat we het praktijkdeel en de begeleiding van studenten overnemen van leerbedrijven. Je krijgt een programma op maat op de Brainport Industries Campus (BIC).

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met

Niels Douven
E-mail: nwj.douven@summacollege.nl
Telefoon: 06 81 90 65 08

Klaas Trienekens
E-mail: kgf.trienekens@summacollege.nl
Telefoon: 06 43 22 83 14

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je krijgt 1 dag per week theorie bij Summa Techniek. Dit is je reguliere bbl-opleiding en ook meteen 20% van je volledige opleiding. Daarnaast krijg je praktijkopleiding, die is 40% op je werk en 40% op school.

In het eerste schooljaar zijn er minimaal 2 voortgangsgesprekken.

Hoe lang duurt bbl-plus?

De gemiddelde opleidingsduur is:

 • Mbo-niveau 2: 2 jaar
 • Mbo-niveau 3: 2 jaar. Bbl-plus wordt in de eerste twee jaar gegeven.

Examinering

De Proeve van Bekwaamheid kun je in veel gevallen op BIC uitvoeren. Je leerbedrijf hoeft hiervoor dus geen productiecapaciteit te reserveren.

Mocht voor je opleiding een lasdiploma noodzakelijk zijn, kan de lascursus optioneel onderdeel zijn van het bbl-plus traject.

Afspraken met het leerbedrijf

Je hebt een leerarbeidsovereenkomst met het leerbedrijf. Je bedrijf betaalt je salaris en ook de kosten voor het bbl-plus traject. Het bedrijf kan voor het traject subsidie aanvragen (zie bij kosten en subsidies). In een overeenkomst leggen we de afspraken met je leerbedrijf vast. Het bedrijf kan die overeenkomst tussentijds opzeggen; de opzegtermijn is 1 maand.

Je leerbedrijf, S-BB en Summa Techniek sluiten ook een beroepspraktijkvormingsovereenkomst met je af.

Voordeel voor student én leerbedrijf

 • Je krijgt een goede beroepsopleiding, waardoor je direct aan de slag kunt in je bedrijf
 • Je volgt een individueel traject, dat betekent dat je veel persoonlijke aandacht krijgt
 • Je praktijkopleider is minder tijd kwijt aan begeleiding
 • Summa Techniek denkt mee in de werving en selectie van potentiële kandidaten

Kosten en subsidies voor het leerbedrijf

De kosten van de praktijkopleiding bbl-plus bedragen €10.825,- per schooljaar.

Het bedrag is inclusief: 

 • kosten voor gebruikte materialen in de werkplaats van Summa Techniek;
 • begeleiding in de werkplaats van Summa Techniek;
 • aanvullend lesmateriaal, zoals handouts.

Het maandbedrag is exclusief:

 • het wettelijk vastgestelde cursusgeld (afhankelijk van het niveau van je opleiding. Kijk hiervoor bij de opleiding);
 • standaard boeken die bij de opleiding horen;
 • Eventuele NIL examenkosten.

Leerbedrijven die afdragen aan het OOM of A+O hebben recht op subsidie. Als lid van de scholingspool is extra vergoeding mogelijk.

Lees de informatie over subsidies op de sites van Brainport Industries College, RVO, OOM en A+O. Lees ook de specifieke info over de scholingspool.

Deel deze pagina:

x

Meld je aan voor de Summa & Bedrijf nieuwsbrief

Aanmelden